“Empoweren van individuen met oog voor kwaliteit en duurzaamheid
zodat ze zelfbewust vol energie ontwikkelen en autonoom kunnen gedijen.”

Ik begeleid, dus ik ben.

Met twintig jaar begeleidingservaring op de teller, mag ik mij vandaag expert noemen in het “upgraden” van individuen zodat ze zelfbewust, optimaal en zelfstandig kunnen gedijen. Puren uit veelheid, diversiteit en complementariteit van mogelijkheden is wat mij drijft. Samen groeien is waar ik in geloof.

Ik adem “Empowerment” : Eigenaarschap, kracht, motivatie en verbinding.

Als erkend begeleidingskundige (Systeembegeleider, coach, counselor, supervisor, trainer en familiaal bemiddelaar) blik ik op een carrière van 28 jaar waarvan 21 jaar in de bedrijfswereld en vandaag 7 jaar in de geestelijke gezondheidszorg als onafhankelijk ombudspersoon.

Daarnaast ben ik steeds actief geweest als  begeleidingskundige en freelance trainer.

Als trekker  en motivator gaat mijn aandacht naar het overbrengen van mijn enthousiasme, kennis, ervaring en krijg ik zuurstof door bij te dragen aan ontwikkeling, groei en resultaat.

Kernwaarden

Ontwikkeling

Autonomie

Energie

Kwaliteit

Duurzaamheid

Doelgroep

Professionals

Jongeren vanaf 16j

Volwassenen

Begeleiding & Training

Elk individu is anders, uniek”. Dat horen we meer. Als professional ga ik net die uniciteit onder de loep nemen. Ieder heeft eigen voorkeuren, een eigen leervermogen, een eigen manier van omgaan met uitdagingen, een eigen emotionele frame, een eigen manier van socialiseren en ieder heeft een eigen waardensysteem.

Het is aan mij als begeleidingskundige om te kijken welke methodiek of aanpak het beste past bij welke persoon. Vanuit mijn brede bagage aan kennis, ervaring en vooral werktools, zet ik op zorgvuldige wijze op maat die praktische interventies in, die de minste inspanningen vragen van de cliënt en tegelijk de grootste beweging in gang brengen om de cliënt te ondersteunen in het behalen van het gewenste resultaat voor het vooropgestelde doel.

Voor elke taak, actie, verandering die ik opzet, is het essentieel dat ik als professional in de mogelijkheid ben om te voorspellen welke impact de interventies zullen hebben op het gedrag, op emotioneel en mentaal vlak, de impact op het stressniveau en de leermarge van de betrokkene. Het is tenslotte de bedoeling om elke persoon te ondersteunen om zijn/haar volle potentieel te benutten.

Ieder proces vraagt een engagement en wederzijdse verantwoordelijkheid.

Ik begeleid jou bij het behalen van persoonlijke doelen en zorg dat je mentaal, emotioneel en fysiek in harmonie gedijt. Je krijgt inzichten in jezelf door te focussen op de mogelijkheden, in plaats van op obstakels en problemen. We werken samen aan thema’s die bijdragen aan de ontwikkeling van jouw ideale zelf.

Ik maak gebruik van kennis en methoden uit:

Cognitieve Gedragstherapie (CGT)
Rationeel Emotieve Therapie (RET)
Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
Timeline Therapy
Motivatietheorie
Mentaliseren
Past Reality Integration (PRI)
Schema-therapie
Contextuele theorie
Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)
DISC / Colors of Change / Kernkwadranten
Roos van Leary
Belbin-teamrollen

Business Coaching & Persoonlijke begeleiding

Business Coaching

Trainingen (op maat)

Stress-management & burn-out preventie

Persoonlijk leiderschap

Assertieve communicatie

Diversiteit & Inclusie

Individuele begeleiding

Burn-out coaching & Re-integratie

Counseling (psycho-emotioneel)

Persoonlijke begeleiding

Stress- & Burn-out*

Identiteit, Verlies- & Rouw

Assertiviteit & Zelfvertrouwen*

Carrière & Loopbaan*

Gezin & Relaties

Emotieregulatie

Structuur & Motivatie

Familiale Bemiddeling

*Mogelijkheid tot gebruik van loopbaancheques: in principe komt u alleen in aanmerking voor loopbaanbegeleiding als u in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont, momenteel voltijds of deeltijds werkt, als werknemer of als zelfstandige, minimaal 7 jaar werkervaring hebt als werknemer of zelfstandige, in de laatste 6 jaar nog geen loopbaanbegeleiding hebt gevolgd

Supervisie

voor coaches, therapeuten en leidinggevenden

In de dagelijkse praktijk komen heel wat uiteenlopende thema’s aan bod.
In het contact met cliënten is het haast onmogelijk om eigen voorkeuren of gedragingen niet te laten doordringen tijdens de uitwisseling.

Supervisie richt zich net op die blinde vlekken. Om een gezonde en kwaliteitsvolle  bijdrage te kunnen leveren tijdens een hulpverleningsproces, is het van belang goed te weten wat je doet en vooral wat maakt dat je dat op die manier doet.
Tegen welke thema’s loop je aan? Waar kan dit mee te maken hebben?
Is het een gekend patroon? Hoe kan je daarmee omgaan? Wat zijn de alternatieven?

Wat is de meerwaarde van supervisie:

Het vermogen om situaties vanuit andere perspectieven en posities te bekijken
Zelfanalyse naar groeimogelijkheden
De vaardigheid ontwikkelen om tot zelfsturing te komen in het hier en nu
Vermijden van burn-out
Kwaliteitslabel

Opleiding

In samenwerking met de Academy voor coaching & counseling verzorg ik de 2 jarige opleiding “Client-Centered Coach”.

Nieuw: Momenteel werken we aan een aanbod voor leidinggevenden en HR-professionals voor een opleiding van 10 maanden, die beschikbaar zal zijn in het najaar van 2023.

Contact

Empowered by Lou

Mechelsesteenweg 340
2650 Edegem
GSM: 0489/120.227

you@empoweredbylou.be

  Beroepsverenigingen

  VESB (Vereniging voor Erkende Stress en Burn-out coaches)

  LVSC (Landelijke Beroeps Vereniging voor Supervisoren en Coaches NL)

  FBC (Federale Bemiddelingscommissie)

  Bemiddeling vzw

  VVOVAZ (Vlaamse beroeps Vereniging Ombudspersonen van alle Zorgvoorzieningen)